Η νέα ιστοσελίδα για το 7ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας «ΜικροΒιόΚοσμος» - Εγγραφές

Η ιστοσελίδα του προσεχούς συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος (Αθήνα, 7-9 Απριλίου 2017) είναι σε λειτουργία (http://mikrobiokosmos7.org) και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή και την υποβολή των εργασιών σας.

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης

Περιλήψεων: 31.1.2016