Πρόσκληση για συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο της προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδακτορικούς ερευνητές