‘ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Pesticides and Soil Microbes in the Era of Omics’

‘ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Pesticides and Soil Microbes in the Era of Omics’. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου LOVE TO HATE (ΙΑΡΡ Marie Curie Action FP7) το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, INRA – Dijon-France, ENOVEO cp, AEIFORIA srl, διοργανώνει θερινό σχολείο με τίτλο Pesticides and Soil Microbes in the Era of Omics: Technological Advances and New Challenges for the Industry and the Academia. Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί στην Μονή Πάου, Πήλιο (http://mpaou.uth.gr ) και σκοπεύει στο να προσελκύσει νέους ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες που θέλουν να μελετήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροοργανισμών και γεωργικών φαρμάκων. Περισσότερες πληροφορίες για το Θερινό Σχολείο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://lovetohate.bio.uth.gr/index.php/dissemination-and-oytreach/summer...