‘Ο ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ είναι μέλος του FEMS’

Ο ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ είναι μέλος του FEMS’ Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι από τις 25/09/2015 η επιστημονική εταιρεία ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ είναι ισότιμο μέλος του Federation of European Microbiological Societies (http://www.fems-microbiology.org/). H FEMS αποτελείται από πάνω από 50 εθνικές επιστημονικές εταιρείες από 36 ευρωπαϊκές χώρες που απαριθμούν περίπου 30.000 μικροβιολόγους από κάθε τομέα της επιστήμης μας. Η FEMS προάγει την ανταλλαγή της επιστημονικής γνώσεις μεταξύ των μελών της με μια σειρά δραστηριοτήτων όπως συνέδρια, οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή στα συνέδρια της FEMS, ειδικές χορηγίες σε νέους επιστήμονες των μελών της, κ.ά. Τέλος, η FEMS εκδίδει μερικά από τα πλέον αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της μικροβιολογίας. Η συμμετοχή του ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΥ στη FEMS θα επιτρέψει στα μέλη του τη συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις της FEMS