ΔΔΠΜΣ Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία". Για να κατεβάσετε την αίτηση κάντε κλικ εδώ. Επισυνάπτεται, επίσης, το ΦΕΚ επανίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος, στο οποίο φαίνονται αρκετά αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών και η ύλη των μαθημάτων.