Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/ερευνήτρια

Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (http://plantenvlab.bio.uth.gr/) αναζητά έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή για άμεση πρόσληψη σε νέο πρόγραμμα (INTOMED_PRIMA) με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μοριακών εργαλείων για την προστασία των φυτών ενάντια σε παθογόνα και εχθρούς σε συνεργασία με μια διεθνή, διεπιστημονική ομάδα. Περισσότερες πληροφορίες: http://intomed.bio.uth.gr. Επικοινωνία: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, kalpapad@uth.gr