Πρόσκληση σε νέους ερευνητές για συμμετοχή σε webinars ως ομιλητές.

Με στόχο την ενημέρωση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων νέων ερευνητών, μελών του ΜΒΚ, η εταιρεία διοργανώνει webinars διάρκειας 20 λεπτών, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης και ερωτήσεων. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν το ερευνητικό τους έργο στην επιστημονική κοινότητα του ΜΒΚ.

Με στόχο το σχεδιασμό της συχνότητας και του αριθμού των ομιλιών που θα παρουσιασθούν, παρακαλούμε να μας στείλετε μέχρι 31/10/2020 τον τίτλο και μια σύντομη περίληψη της ερευνητικής εργασίας που θέλετε να παρουσιάσετε όπως και ένα σύντομο βιογραφικό (1 σελίδα) στο info@mikrobiokosmos.org.