- Για θέματα εγγραφών μελών και άλλες πληροφορίες θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με τον Γ. Γραμματέα της Εταιρείας κ. Γεώργιο Ζερβάκη (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εmail. info@mikrobiokosmos.org ).

- Για θέματα συνδρομών μελών θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με τον Ταμία της Εταιρείας κ. Γεώργιο Τσιάμη (Πανεπιστήμιο Πατρών, Email. gtsiamis1@gmail.com

- Για την ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, ημερίδων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Καρπούζα, Email. dkarpouzas@bio.uth.gr