Το Δεκέμβριο του 2007 δημιουργήθηκε από μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλείς τους Νίκος Κυρπίδη, Κώστα Μπούρτζη, Κώστα Δραίνα και άλλους  η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ (ΝΠΙΔ) με έδρα την Αθήνα. Κύροι σκοποί του ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΥ είναι: 1. Η προώθηση της έρευνας στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, στη Μικροβιακή Οικολογία, στη Μικροβιακή Γονιδιωματική, στη Βιοπληροφορική και στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία, με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας των ερευνητών. 2. Η ενημέρωση της Πολιτείας και της κοινής γνώμης στα ανωτέρω θέματα και των εφαρμογών αυτών. 3. Η προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και προϊόντων με εθνικό ενδιαφέρον. 4. Η προστασία και περιφρούρηση του μικροβιακού πλούτου της Ελλάδος