Ανακοίνωση Εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Μικροβιόκοσμου

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος, Εκ μέρους του Δ.Σ., επιθυμώ να σας ενημερώσω πως οι προσεχείς εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Μικροβιόκοσμου, καθώς και την  

Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48) στις 8 Απριλίου 2017 (12:00 - 16:00).

Υπενθυμίζεται, πως σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους για το νέο Δ.Σ. ή τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή ή τη νέα Εφορευτική Επιτροπή στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Τόπακα (vtopakas@chemeng.ntua.gr). Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηρίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ΜΒΚ και θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 24.2.2017.

Όσοι από τα μέλη ή φίλους του ΜΒΚ δεν σκοπεύουν να εγγραφούν στο προσεχές συνέδριο, αλλά επιθυμούν να πάρουν μέρος στις επερχόμενες εκλογές, θα πρέπει να έχουν τακτοποίησει την ετήσια συνδρομή τους (επισυνάπτεται η σχετική φόρμα, http://www.mikrobiokosmos.org/el/content/mέλη).

Με εκτίμηση,

Γιώργος Ζερβάκης

Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Επιστ. Εταιρείας Μικροβιόκοσμος